fbpx

BrikL เว็บไซต์ด้านการออกแบบแฟชั่น โดย Mr.Maarten Boone CEO จาก BrikL จัด Workshop ให้นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ เพื่อเรียนรู้การใช้งานและการออกแบบแฟชั่นผ่านออนไลน์แพล็ตฟอร์ม BrikL ซึ่งนักศึกษาสามารถออกแบบแฟชั่นได้ตามจินตนาการโดยมีฟังก์ชั่นให้เลือกหลากหลาย เช่น เนื้อผ้า สี ลาย เครื่องประดับ หุ่น ไซส์ ฯลฯ รวมไปถึงการ Export ตารางค่าใช้จ่ายของแต่ละชิ้นงานเพื่อนำไปตัดเย็บได้จริง และยังสามารถแชร์ให้เพื่อนๆผ่านอีเมลหรือโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย